99% vs. 1%


V ZDA šest lastnikov družine WALMART obvladuje toliko premoženja kot spodnjih 30% prebivalcev ZDA. Kaj pa Slovenija?

Številke v ZDA.

  1. 84% rasti prihodkov je dobilo 1% ljudi.
  2. Od 1945 do 1970 je produktivnost delovne sile zrasla za 97%, prihodki povprečne družine za 94%.
  3. Od 1973 do danes je produktivnost delovne sile zrasla za 80%, prihodki povprečne družine pa zgolj za 10%.

Ostalo so dobili najbogatejši.

Več o zapisanem in razlogih za ali proti Jože P. Damijan na »Neenakost v ZDA in izginuli srednji razred« .

Zanimivo branje je tudi intervju Josepha Stiglitza: »The American Dream Has Become a Myth« v Spieglu.

Na primer: »In the last decades, income and wealth disparity have grown dramatically in this country. Let me give you an example: In 2011, the six heirs to the Walmart empire commanded wealth of almost $70 billion, which is equivalent to the wealth of the entire bottom 30 percent of US society.«

Kaj pa Slovenija?

This entry was posted in Mis-mal and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s